PROGRAM OG FOREDRAG

Charles Høstlund

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Charles Høstlund

CEO i Norway Royal Salmon ASA

Charles Høstlund (41) har 15 års erfaring fra ulike stillinger innen havbruk næringen. Han har siden 2014 ledet børsnoterte Norway Royal Salmon gjennom en periode med sterk vekst og utvikling. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger i Marine Harvest og Fjord Seafood. Høstlund har Master i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole og MBA i styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Les foredraget her.

Jon Røstum

Det digitale skiftet i Vannbransjen

Jon Røstum

Dr.ing. Sjefstrateg i Powel AS

Ansvar for utvikling av FoU aktiviteter i Powel og nye vekstområder. Utfører også rådgivingstjenester mot vannbransjen. Frem til høsten 2015 var Røstum seniorforsker ved SINTEF Byggforsk hvor han arbeidet bredt faglig med VA-systemer, fornyelsesplanlegging, sikkerhet i vannforsyning og informasjonssystemer for VA. Røstum har doktorgrad fra NTNU innen statistisk modellering av svikt på vannledninger. Han har utført mye anvendt forskning ut mot store og små norske kommuner i tillegg til bransjeorganisasjoner som Norsk Vann. Har flere års erfaring med arbeid i store EU-prosjekter (CARE-W, TECHENAU, PREPARED, TRUST) og arbeidet mye med anvendelsen av denne ”nye” kunnskapen inn mot norske VA-selskap. 

Aina Anthi

Jordarmerte landkar for bruer. Fleksibelt, økonomisk og miljøvennlig

Aina Anthi

Sjefsingeniør i Statens vegvesen, Region øst.

Aina Anthi er leder i IGS Norge, og har jobbet med geosynteter i flere år.

Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2000, og har tidligere jobbet som geolog i GeoKnowledge (nå Schlumberger).

Tone Merete Muthanna

De blå-grønne overvannsløsningers rolle i det grønne skifte – funksjon og implementering av klimatilpasset overvannshåndtering

Tone Merete Muthanna

Førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

Tone Merete Muthanna har en master grad fra Virginia Tech (2001) og en doktorgrad fra NTNU (2007). Hun har jobbet som forsker på NIVA, og siden 2013 ved NTNU. Hun har jobbet mye med overvannsproblematikk og har blant annet skrevet flere vitenskapelige artikler om tiltak for håndtering av overvann fra veier, tak og urbane områder. Muthanna jobber med å studere blå og grønne løsninger og deltar i prosjektet Klima2050. Hun har erfaring fra flere store EU prosjekter (SKINT, BINGO, INXCES), hvor klimatilpasset overvannshåndtering, urban flom og hydrologiske ekstremer er sentralt.   

Jan Vaslestad

Jordarmerte landkar for bruer. Fleksibelt, økonomisk og miljøvennlig

Jan Vaslestad

Sjefingeniør i Statens vegvesen og Professor II på NMBU

Jan Vaslestad er ansatt i Statens vegvesen Region Øst, og underviser i geoteknikk på NMBU på Ås og på høyskolen i Østfold.

Han har jobbet mye med geosynteter som alternative løsninger både i offentlig og privat virksomhet. Han har tidligere vært daglig leder i ViaCon AS, og teknisk sjef i ViaCon International.

Jan Vaslestad er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU i 1981, og har doktorgrad i geoteknikk fra NTNU i 1990. Han har deltatt i europeisk standardiseringsarbeid, og også vært med i flere komiteer ved Transportation Research Board i USA. Siden 2014 har han også vært ansatt som gjesteforeleser ved University of Utah.

<span>Roger Lunde<br></span>

Brødrene Dahl

Roger Lunde

Adm.dir. i Brødrene Dahl AS

Roger har vært administrerende direktør i Brødrene Dahl AS i 4 år, og har tidligere 9 års erfaring fra olje- og gassprosjekter i selskaper som Aker Solutions og Kongsberg Oil & Gas. Han har også jobbet med å designe og bygge solkraftverk i Europa for Scatec Solar. Roger begynte sin karriere innen farmasøytisk industri for Hafslund Nycomed, og som logistikkdirektør innen kontor og datarekvisita. Han er utdannet siviløkonom, men har også mye erfaring fra teknisk produktutvikling og produksjon.

Les foredraget her.

Grønnere mat fra havet - Havbruk 360 Symposium

Oppdrettsfisk er noe av det mest klimavennlige vi kan legge på norske tallerkener. Samtidig har næringa miljøutfordringer vi må jobbe sammen for å løse. Vi står overfor store sprang i næringa, med ny teknologi for både land- og havbasert drift. Nye løsninger skal sikre Norges posisjon som leverandør av sunn og miljøvennlig fisk verden over. Arne Hjeltnes leder oss gjennom programmet disse dagene.

Vi gleder oss til gode diskusjoner!

Anders Kallerud
Divisjons Direktør Havbruk i Brødrene Dahl AS


Onsdag 22. mars 2017
Programleder: Arne Hjeltnes


08:00 - 14:30 Plenum
14:30 - 14:35 Velkommen - Anders Kallerud og Arne Hjeltnes
14:35 - 15:05 Oppdrettsnæringens omdømme – hvilken miljøpåvirkning gir fiskeoppdrett i forhold til andre måter å produsere mat på? - Aina VallandDirektør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge. Les foredraget her.
15:05 - 15:35 Nye produksjonsmetoder – Sammenligning av produksjonskostnadene for nye veier til vekst - Anders Gjendemsjø, Direktør Havbruk i Deloitte AS. Les foredraget her.
15:35 - 16:00 Nekst konseptet – Hybrid: Postsmolt på land og nedsenkede mærer i sjø - Kjell Audun Aasen, Gründer i Nekst AS. Les foredraget her.
16:00 - 18:30 Messevandring med servering
19:30 - 23:30 Middag

Torsdag 23. mars 2017
Programleder: Arne Hjeltnes


08:30 - 08:35 Innledning til Havbruk dag 2 - Arne Hjeltnes, Adm.dir. i Creuna AS
08:35 - 09:05 Fredrikstad Seafood - Tar hele livssyklusen på land – Erik Heim, Adm.dir. i Nordic Aquafarms AS. Les foredraget her.
09:05 - 09:30 Innovasjon innen havbruk – kan vi benytte norskekystens fortrinn enda bedre? - Cato Lyngøy, Teknologidirektør i Hauge Aqua AS. Les foredraget her.
09:30 - 10:15 Plenum
10:15 - 10:30 Pause
10:30 - 11:30 Messevandring
11:30 - 12:00 Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? - Charles Høstlund, Konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA. Les foredraget her.
12:00 - 12:30 Brødrene Dahl - Roger Lunde, Adm.dir. i Brødrene Dahl AS. Les foredraget her.
12:30 - 14:10 Plenum

Grønnere energi - Vasskraft 360 Symposium

Omlegging fra fossil til fornybar energi er en av de største og viktigste utfordringene i det grønne skiftet. Vi skal både effektivisere dagens anlegg, og utvikle nye, uten at dette gir uakseptable miljøkonsekvenser lokalt. Fra rist til turbin skal vi velge de beste løsningene. Selv om vi har drevet med vannkraft i Norge i 130 år er det stort rom for innovasjon og nytenkning. Med Hanne Kari Fossum, kjent fra Schrödingers katt på NRK som programleder for dagene ser vi fram til både faglig påfyll og nye tanker.

Vi møtes til symposiet i 2017!

Bjarte Skår
Divisjons Direktør Vasskraft i Brødrene Dahl AS


Onsdag 22. mars 2017
Programleder: Hanne Kari Fossum


08:00 - 14:30 Plenum
14:30 - 14:40 Velkommen - Bjarte Skår og Hanne Kari Fossum
14:40 - 14:50 Brødrene Dahl - Roger Lunde, Adm.dir. i Brødrene Dahl AS
14:50 - 15:10 Energy Optimization – headloss optimization butterfly valves - Wolfgang Maeck, Senior Engineer VAG Armaturen GmbH
15:10 - 15:25 Utvidet bruksområde – spenningsberegninger og bruk av duktile støpejernsrør ved høye trykk - Mattias Kullberg, Multiconsult ASA
15:25 - 15:40 Veiløs Kraftutbygging på Helgelandskysten - Stig Grønli, Daglig leder i Smisto Kraft AS
15:40 - 16:00 Grønn Omstilling – Innovasjon innen vasskraft - Hege Brende, Norsk Vannkraftsenter og HydroCen
16:00 - 18:30 Messevandring med servering
19:30 - 23:30 Middag

Torsdag 23. mars 2017
Programleder: Hanne Kari Fossum


08:30 - 08:35 Innledning v/ møteleder - Bjarte Skår og Hanne Kari Fossum
08:35 - 09:05 Ductile Iron Pipes - Maneesh Kumar, Global Marketing Head in Jindal SAW Ltd.
09:05 - 09:30 Innovate or die - Arnt Sollie, VP i Smart Energy
09:30 - 10:15 Plenum
10:15 - 10:30 Pause
10:30 - 11:30 Messevandring
11:30 - 11:50 Finansiering av grønn energi – nåtid/fortid - Rune Skjevdal, Daglig leder i NGK Utbygging AS
11:50 - 12:10 Green Bonds – klimaforskning og finansiering av fornybar energi - Kristin Linnerud, Økonom og forsker ved CICERO
12:10 - 12:30 Grønt alternativ – rør i grøft uten tilkjørte omfyllingsmasser. Kupe kraftverk, innovasjon fra rist til turbin. - Ståle Haugen, Brødrene Dahl AS
12:30 - 14:10 Plenum

Ny teknologi gir bedre veier - Samferdsel 360 Symposium

Vi står overfor den største endringen på veiene siden asfalten. Ny teknologi gir sikrere og bedre veier. Den største endringen ligger i intelligente trafikksystemer og biler som etter hvert vil kjøre selv. Felles for endringene vi står overfor er at de vil gjøre reisen tryggere og mer komfortabel for oss alle. Hele Norges bilekspert Jan Erik Larssen leder oss gjennom det spennende programmet.

Vi gleder oss til å se deg!

Terje Moe
Markedssjef Samferdsel i Brødrene Dahl AS


Onsdag 22. mars 2017 
Programleder: Jan Erik Larssen


08:00 - 14:30 Plenum
14:30 - 14:40 Velkommen - Terje Moe og Jan Erik Larssen
14:40 - 15:10 Elektroniske skilt – krav og forventninger fra SVV - Tore Bergundhaugen, Senioringeniør i Statens vegvesen, Region vest
15:10 - 15:40 Bilen som sensor – kommunikasjon mellom kjøretøy - Ane Dalsnes Storsæter, Senioringeniør ITS i Statens vegvesen
15:40 - 16:00 Brødrene Dahl - Roger Lunde, Adm.dir. i Brødrene Dahl AS
16:00 - 18:30 Messevandring med servering
19:30 - 23:30 Middag

Torsdag 23. mars 2017
Programleder: Jan Erik Larssen


08:30 - 09:00 Ny ferjefri E39 - Børre Stensvold, Prosjektleder Ferjefri E39 i Statens vegvesen
09:00 - 09:30 Teknologi og utbyggingsstrategi for Nye Veier AS - Anette Aanesland, Direktør for Teknologi og Utbyggingsstrategi i Nye Veier AS
09:30 - 10:15 Plenum
10:15 - 10:30 Pause
10:30 - 11:30 Messevandring
11:30 - 12:00 Sikring av Trømsøysundtunnellen - Henrik Wildenschild, Prosjektleder Statens vegvesen Troms
12:00 - 12:30 SMA Støtputer og endeterminaler – 100% trafikksikkerhet - Roberto Impero, Adm.dir. i Industry AMS 
12:30 - 14:10 Plenum

Rent vann i det grønne skiftet - VMT 360 Symposium

Det grønne skiftet krever at alle som jobber i VMT-området tenker nytt. Klimaendringer setter infrastrukturen under press. FN har definert tilgang på rent vann og trygge avløpsløsninger som en av verdens store utfordringer. Også i Norge vet vi at vi henger etter på investeringer i infrastrukturen. Programmet skal gi ny kunnskap og inspirere oss til å finne innovative løsninger. Fagdirektør og leder i International Water Association, Magnar Sekse leder oss gjennom programmet.

Velkommen!

Odd Østgaard
Markedssjef Vann- og Miljøteknikk (VMT) i Brødrene Dahl AS


Onsdag 22. mars 2017
Programleder: Magnar Sekse


08:00 - 14:30 Plenum
14:30 - 14:35 Velkommen - Odd Østgaard og Magnar Sekse
14:35 - 15:00 Rent drikkevann for neste generasjon krever investeringer i dag – Ole Fjetland, Direktør i Mattilsynet
15:00 - 15:30 Det digitale skiftet i Vannbransjen - Jon Røstum, Dr.ing. sjefstrateg i Powel AS
15:30 - 16:00 De blå-grønne overvannsløsningers rolle i det grønne skifte – funksjon og implementering av klimatilpasset overvannshåndtering - Tone Merete Muthanna, førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.
16:00 - 18:30 Messevandring med servering
19:30 - 23:30 Middag

Torsdag 23. mars 2017
Programleder: Magnar Sekse


08:30 - 09:00 Brødrene Dahl - Roger Lunde, Adm.dir. i Brødrene Dahl AS
09:00 - 09:30 Jordarmerte landkar for bruer. Fleksibelt, økonomisk og miljøvennlig - Jan Vaslestad og Aina AnthiStatens vegvesen
09:30 - 10:15 Plenum
10:15 - 10:30 Pause
10:30 - 11:30 Messevandring
11:30 - 12:00 Grønn fremtid krever bærekraftig prosjektering – Christian Nørgaard Madsen, Adm.dir. i Multiconsult ASA
12:00 - 12:30 Vannkart til økt, grønn konkurransekraft i vannbransjen - Norsk Vanns innspill til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft – Arne Harr, Rådgiver i Norsk Vann BA
12:30 - 14:10 Plenum

Grønn fremtid – Plenum 360 Symposium

 Vi som jobber innen vann- og miljøteknikk (VMT), vasskraft, samferdsel og havbruk merker hvordan klimaendringer og nye miljøkrav påvirker infrastrukturen. Hvordan vil framtiden se ut for bransjen vår, hvilke utfordringer står vi overfor og hvordan kan vi bidra til å forebygge og redusere konsekvensene av klimautfordringene. Vi er en viktig del av det grønne skiftet.

  


Onsdag 22. mars 2017
Programleder: Haddy N´jie

08:00 – 09:00 Registrering
09:00 – 09:10 Velkommen - Torbjørn L. Vik og Haddy N´jie
09:10 – 09:30 Havbruk – en grønn vekstnæring for fremtiden - Per Sandberg, Fiskeriminister 
09:30 – 10:20 Hva vil skje i verden frem mot 2052? Hva kan gjøres samfunnsmessig - og på bedriftsnivå? - Jørgen Randers, Professor ved Handelshøyskolen BI
10:20 – 10:45 Vil det grønne skifte gi nye krav til energiforbruk og utslipp? - Terje Farestveit, Sjefingeniør i Miljødirektoratet
10:45 – 11:05 Pause
11:05 – 11:30 Nye Veier sine ambisjoner og planer for framtiden - Anette Aanesland, Teknologidirektør i Nye veier AS
11:30 – 11:55 Etablering og utvikling av landbaserte fiskeoppdrett - Arne-Erik Olsen, Styreleder i Nordic Aquafarms AS
11:55 – 12:30 Lunsj
12:30 – 14:30 Messevandring
14:30 – 16:00 Parallelle symposier
16:00 – 18:30 Messevandring med servering
19:30 – 23:30 Middag
Torsdag 23. mars 2017
Programleder: Jan Erik Larssen

08:30 – 09:30 Parallelle symposier
09:30 – 09:40 Pause
09:40 – 10:15 Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 11:30 Messevandring
11:30 – 12:30 Parallelle symposier
12:30 – 12:40 Pause
12:40 – 13:10 «Innovasjon – teknologi eller gode folk»
– om kva som skapar store endringar - Arne Hjeltnes, Adm.dir. i Creuna AS
13:10 – 14:10 Lunsj
<p><span>Erik Heim</span></p>

Fredrikstad Seafood - Tar hele livssyklusen på land

Erik Heim

Adm.dir. i Nordic Aquafarms AS

Erik Heim, stifter og daglig leder, av Nordic Aquafarms AS. Styreleder i datterselskapene Sashimi Royal, Danmark og Fredrikstad Seafoods AS. Heim har arbeidet med kommersiell utvikling i det landbaserte markedet i 7 år. Før dette arbeidet Heim som leder i finansiell sektor i Oslo-Regionen.

Les foredraget her.

 

Magnar Sekse

Programleder

Magnar Sekse

Fagdirektør - Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Sivilingeniør, utdannet ved NTH (NTNU) 1982, Bygningsingeniøravdelingen, Institutt for vann- og miljøteknikk, med diplomoppgave innen tema urban hydrologi.

Erfaring fra rådgiverfirma NBBL og Viak 1983-1988. Gruppeleder for vann- og avløp i på bergenskontoret for rådgiverfirmaet VIAK (1986-88).

Han har vært ansatt i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune 1988 – 2016. Sjefingeniør med ansvar for planlegging og gjennomføring av investeringer på avløpssektoren (1988-1991). Prosjektsjef for planlegging og gjennomføring av alle vann- og avløpsinvesteringer i Bergen (1991 – 2006). Fagdirektør fra 2006 til dd.

Magnar Sekse har hatt en rekke tillitsverv i norsk og internasjonal vannbransje. Han er nåværende formann i nasjonalkomiteen i IWA (International Water Association) Tidligere formann i styret for SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology 2006 – 2010). Medlem av TEKNA fagkomite for planlegging av kurs på VA-området (1990-2016), samt nåværende nestleder i Samfunnskomiteen i Norsk Vann.

<p><span><strong>CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN</strong></span></p>

Grønn fremtid krever bærekraftig prosjektering

CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN

Adm.dir. i Multiconsult ASA

Christian Nørgaard Madsen har vært administrerende direktør for Multiconsult ASA siden 2012.

Han er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1986 innen Maskin, energi- og miljø med spissing innen varmepumper. Han har lang erfaring (29 år) som rådgivende ingeniør, blant annet i firmaene Techno Consult og COWI. Han har også vært markedsdirektør i Brødrene Dahl med ansvarsområde Industri, energi og klima.

Han har i flere år vært aktiv i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) og var aktivt med som styreleder da «State of the Nation» rapporten, som påviser vedlikeholdsetterslepet i offentlig bygningsmasse og infrastruktur, ble utarbeidet i 2015.

Ole Fjetland

Rent drikkevann for neste generasjon krever investeringer i dag

Ole Fjetland

Direktør i Mattilsynet

Ole Fjetland har vært direktør i avdeling Mat i Mattilsynet. Han har tidligere jobbet som praktiserende dyrlege og som rådgiver i Nortura . Etter etableringen av Mattilsynet har han vært administrasjonssjef og regiondirektør i region Rogaland og Agder. Ved Mattilsynets hovedkontor har han de siste 8 år hatt skiftende ansvarsområder som assisterende tilsynsdirektør, alt fra fiskehelse og sjømateksport til dyrevelferd, kjøttproduksjon og matkriminalitet, før han overtok Matavdelingen februar 2015.

Arne Harr

Vannkart til økt, grønn konkurransekraft i vannbransjen - Norsk Vanns innspill til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Arne Harr

Rådgiver i Norsk Vann

Arne Haarr har vært rådgiver i Norsk Vann i 5 år. Der har han ansvar for større avløpsanlegg, gjenbruk og gjenvinning av ressurser, avløpsslam, biogass og miljøgifter.

Han er sekretær for Norsk Vanns avløpskomité, sekretær for nasjonalkomitéen for IWA, og medlem av nasjonal referansegruppe for gjennomføring av vannforskriften. 

Han har også gjennom mange år representert Norsk Vann i den europeiske paraplyorganisasjonen for vannbransjen EurEau, der han leder arbeidsgruppen for Waste Water Resources. 

Før han kom til Norsk Vann arbeidet han i 21 år på VEAS.

<span>Cato Lyngøy</span>

Hauge Aqua AS

Cato Lyngøy

Teknologidirektør i Hauge Aqua AS

Hauge Aqua har sin base lokalt i Lindås, og jobber med et ambisiøst prosjekt innen ny banebrytende lukket teknologi. Det såkalte «Egget», - en lukket merd formet som et egg, har fått stor nasjonal oppmerksomhet etter at det ble lansert på AquaNor 2015. Cato Lyngøy er veterinær av utdanning og har jobbet mange år som leder for teknologi i Marine Harvest før han sluttet og startet Hauge Aqua i 2013. Du får høre siste nytt om Egget på vår konferanse.

Les foredraget her.

<p><span>Arne-Erik Olsen</span></p>

Nordic Aquafarms AS

Arne-Erik Olsen

Styreleder i Nordic Aquafarms AS

Arne-Erik Olsen har 14 års internasjonal karriere som produkt- og markedssjef innenfor industrisegmentet i Atlas Copco. Administrerende direktør for Viking Dekk og senere Nivis Tire og Continental i Norden. Kom til Brødrene Dahl i 1991 hvor han ledet virksomheten frem til 2013. Ved siden av en rekke styreverv er han i dag investor og styreleder i Nordic Aquafarms og Fredrikstad Seafood.  

<span>Roberto Impero</span>

SMA STØTPUTER OG ENDETERMINALER
- 100% trafikksikkerhet

Roberto Impero

Adm.dir. i Industry AMS

Roberto Impero er direktør for SMA Road Safety som leverer siste generasjon støtputer og endeavslutninger.

SMAs produkter er et resultat av årelang forskning og testing og har medført betydelige endringer i spesifikasjoner og utseende for å øke sikkerheten ved bruk av produktene.

<span>Henrik Wildenschild</span>

Sikring av Trømsøysundstunnelen

Henrik Wildenschild

Prosjektleder i Statens vegvesen Troms

Henrik Wildenschild jobber blant annet med risikoanalyser ved sikkerhetsoppgradering av vegtunneler.

Tromsøysundtunnelen har vært en ulykkesbelastet strekning, men nå testes det ut ny teknologi for å øke trafikksikkerheten inne i tunnelen.

<p><span>Anette Aanesland</span></p>

Teknologi og utbyggingsstrategi for Nye Veier AS

Anette Aanesland

Direktør for Teknologi og Utbyggingsstrategi i Nye Veier AS

Nye Veier AS har fått i oppdrag å bruke over 5 mrd hvert år på bygging av nye veier i Norge.

Hvordan denne oppgaven er tenkt løst har stor betydning for alle store og små entreprenører rundt om i landet. Kan kapasiteten i bransjen bli et problem? Dette og mange andre spørsmål ser vi fram til å få svar på i foredraget fra Nye Veier.

<span>Børre Stensvold</span>

Ny Ferjefri E39

Børre Stensvold

Prosjektleder Ferjefri E39 i Statens vegvesen

Børre Stensvold har bakgrunn som direktør for Bruavdelingen i Statens Vegvesen men er per dags dato leder for prosjektet «Ny ferjefri E39».

Prosjektet blir omtalt som utrolig spennende og ambisiøst, da det krever store teknologiske sprang for å kunne gjennomføres.

<span>Ane Dalsnes Storsæter</span>

Bilen som sensor
– kommunikasjon mellom kjøretøy

Ane Dalsnes Storsæter

Senioringeniør ITS i Statens vegvesen

Ane Dalsnes Storsæter er prosjektleder for internasjonale ITS (Intelligente trafikksystemer) i Statens Vegvesen.

Trafikksikkerhet er noe vi alle er opptatt av, spesielt vi som jobber med løsninger og produkter for dette til daglig. Derfor blir det spennende å høre mer om hvordan moderne teknologi nå kan tas i bruk for å øke sikkerheten på veiene, blant annet ved at bilene selv kommuniserer seg i mellom.

<p>Tore Bergundhaugen</p>

Elektroniske skilt
– krav og forventninger fra SVV

Tore Bergundhaugen

Senioringeniør Statens vegvesen Region vest

Tore Bergundhaugen er Region vest sin ledende fagperson innenfor skilting, og har vært en pådriver for å ta i bruk ny teknologi med elektroniske skilt i regionen. For tiden bistår han også kontor for trafikkteknikk i Vegdirektoratet i ulike skiltfaglige spørsmål, og deltar aktivt i arbeid med å få på plass nødvendige oppdateringer av etatens håndbøker.

<span>Anders Kallerud</span>

Velkommen

Anders Kallerud

Divisjons Direktør Havbruk i Brødrene Dahl AS

Anders Kallerud lanserte Brødrene Dahls nyeste satsningsområde i august 2015. Teknisk orientert salgs- og markedsmann med ledererfaring fra Telenor, Vizada, Avesta Sheffield, Itochu Corporation og Vista Management. Utdannet siviløkonom fra BI.

<span>Bjarte Skår</span>

Velkommen

Bjarte Skår

Divisjons Direktør Brødrene Dahl Vasskraft

Har over 15 års erfaring med bygging av små og store kraftverk. Etablerte i 2005 det som i dag er enheten Vasskraft I Brødrene Dahl.

Har vært en av de største ildsjelene i Norge for utvikling av nye produkt og system for vannkraftverk. Har vært involvert i overkant av 400 prosjekt i Norge med leveranser av rør, ventiler, luker og annet utstyr.

BD Vasskraft har i dag mange nye konsepter for utvikling av nye kraftverk rettet mot den grønne fremtiden.

Terje Moe

Velkommen

Terje Moe

Markedssjef Samferdsel i Brødrene Dahl AS

Terje Moe er Markedssjef Samferdsel i Brødrene Dahl og har vært med siden oppstarten av fagområdet i BD i 2009. Han har vært i bransjen i siden år 2000 og har bred erfaring fra ulike deler av fagområdet.

<span>Odd Østgaard</span>

Velkommen

Odd Østgaard

Markedssjef Vann- og Miljøteknikk(VMT) i Brødrene Dahl AS

Odd Østgaard har vært markedssjef for VA i Brødrene Dahl siden 2011, og har jobbet med VA i Brødrene Dahl siden 1983. Anleggsingeniør med markedsutdannelse.

Torbjørn L. Vik

Velkommen

Torbjørn L. Vik

Salgs- og Markedsdirektør VMT/SF i Brødrene Dahl AS

Markedsdirektør VKS i Brødrene Dahl. Har vært i selskapet siden 1986 som key account manager, regionssjef og markedsdirektør VA siden 1998. Utdannet siv. ing. fra NMBU.

ARNT SOLLIE

Innovate or die

ARNT SOLLIE

VP, Smart Energy i Powel AS

Powel utvikler forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester for energiselskaper, kommunesektoren og entreprenører.

MANEESH KUMAR

Ductile Iron Pipes

MANEESH KUMAR

Global Marketing Head in Jindal SAW Ltd.

Medlem av ISO komitéen ISO/ TC5/SC2, og prosjektleder for 10803 «Design standard for duktile støpejernsrør».

Aktiv deltager i formulariseringen av standard for design av duktile jernrør. Han er også prosjektleder for den nye standarden for «konstruksjon og installasjon av duktile støpejernsrør» som er under utvikling. Internasjonale organisasjoner, statlige og ikke statlige, i samarbeid med ISO, tar også del i arbeidet. ISO samarbeider tett med IEC, den internasjonale elektrotekniske kommisjonen, for alt vedrørende elektroteknisk standardisering.

STIG GRØNLI

Veiløs kraftutbygging på Helgelandskysten

STIG GRØNLI

Daglig leder i Smisto Kraft AS

Stig Grønli har hatt flere ledende posisjoner innen kraftbransjen i Norge, blant annet som prosjektsjef i SKS Produksjon for utvikling av Konsesjon til Smibelg & Storåvatn kraftverker fram til investeringsbeslutning 2013-2015. Han er utdannet innen maskin og elektro, og har tatt Elkems ledelsesutdanning på alle nivå.

Arne Hjeltnes

Programleder

Arne Hjeltnes

Adm. dir. i Creuna AS

Arne Hjeltnes er en norsk næringslivsmann, TV-personlighet og forfatter som først og fremst er kjent som programleder for Gutta på tur-konseptet, som ble sendt på TV 2 i årene 1994–2002.

I 2003 ble han representant for Eksportutvalget for fisk i Hongkong, med virkeområde i Øst-Asia. Etter to år i denne stillingen yttet han i 2005 til New York som reiselivsutsending for Innovasjon Norge. Hjeltnes var deretter kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest ASA 2006–2008. Fra 2008 er han konsernsjef i det digitale kommunikasjonsselskapet Creuna AS.

JAN ERIK LARSSEN

Programleder

JAN ERIK LARSSEN

Programleder

Jan Erik Larssen, også kjent som “Autofillarssen” eller “Broomlarssen”, fra sin tid som programleder for Autfil i NRK og Broom på TV2, stiller som programleder for Samferdsel symposium. For sin innsats som programleder i Autofil fikk han publikumsprisen under Gullruten 2003.

Larssen kan gjerne kalles “hele Norges bilmann» med sine opptredener bak rattet på utallige underholdende kjøremaskiner. I den siste tiden har han, som så mange andre, fått øynene opp for fremtidsrettede, miljøvennlige og alternative former for transport, det være seg på skinner, på vann og ikke minst på land og vei!

<p>Wolfgang Maeck</p>

ENERGY OPTIMIZATION
– Headloss Optimization Butterfly valves

Wolfgang Maeck

Senior Engineer VAG Armaturen GmbH (Germany)

Education: University Aalen (Germany) 1984 – 1988, Mechanical Engineer, Degree “Diploma Engineer” 1988 – 1990, Grau Filtration company - Food & beverage industry Design engineer. 1991 – 2009, Erhard Valves, 4 years design engineer for valves in water networks, 14 years senior sales engineer for international projects. 2010 – 2016, VAG valves, Country manager Australia, Technical advisor for South East Asia, Senior engineer for dam and Hydro applications.

<p>Ståle Haugen</p>

GRØNT ALTERNATIV
– Rør i grøft uten tilkjørte omfyllingsmasser. Kupe Kraftverk, innovasjon fra rist til turbin.

Ståle Haugen

Brødrene Dahl AS

Ståle Haugen er utdannet ingeniør fra Bergen (1986) og har jobbet for Brødrene Dahl i 10 år. Han jobber hovedsakelig med rør og rørsystem, gjerne i en tidlig fase i samarbeid med utbyggere. Bak seg har han 20 års erfaring som konsulent, og med arbeid i offentlig VA-sektor.

<p><span>Rune Skjevdal </span></p>

FINANSIERING AV GRØNN ENERGI
– Nåtid/fortid

Rune Skjevdal

Daglig leder i NGK Utbygging AS

Rune Skjevdal er utdannet siv.ing fra NTNU Trondheim og ETH Zürich og leder NGK Utbygging AS – et av landets fremste småkraftutbyggingsselskap.

Skjevdal har ledet småkraftselskap i Norge siden 2007, først Elkem Fornybar Energi AS og deretter Norsk Grønnkraft AS fra 2009. Han har ledet selskapene gjennom fusjoner, fisjoner, salg og strategiske allianser de siste ti årene. Før Skjevdal startet i kraftbransjen jobbet han med forretningsutvikling i SINTEF og økonomi/finans i Elkem.

<p>Mattias Kullberg</p>

UTVIDET BRUKSOMRÅDE
– Spenningsberegninger og bruk av duktile støpejernsrør ved høye trykk

Mattias Kullberg

Multiconsult ASA, Oslo

Utdannet Sivilingeniør – Teknisk design fra Mittuniversitet , Sverige. NVE-godkjent fagansvarlig for rør- stenge og tappeorganer. Sju års erfaring fra prosjektering og prosjekteringsledelse av kraftverk.

<p><span>Kristin Linnerud </span></p>

GREEN BONDS
– Klimaforskning og finansiering av fornybar energi

Kristin Linnerud

Økonom og forsker ved CICERO senter for klimaforskning


Kristin Linnerud har en mastergrad i finans fra London School of Economics og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NHH.

Linnerud har deltatt og ledet flere forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet der stikkord er bærekraftig utvikling, investeringer i fornybar energi og politisk risiko. Hun har publisert aktivt internasjonalt og har flere lengre forskningsopphold i Storbritannia, blant annet ved Oxford Universitet og London Business School.

Linnerud har 12 års erfaring fra styreverv i kraftsektoren og har også hatt styreverv i kraftkrevende industri. Hun har også arbeidserfaring fra petroleumsvirksomhet, finans og ledelse før hun ble forsker.

Hege brende

GRØNN OMSTILLING
- Innovasjon innen vasskraft

Hege brende

Norsk Vannkraftsenter og HydroCen

Hege er utdannet innen strategi og ledelse med en master fra CBS og har besatt ulike roller innenfor lederskap, FoU, innovasjon, fornybar energi og vannkraft i over 16 år.

Hege har i over 10 år jobbet med forskning og innovasjon innen vannkraftsektoren, med erfaring fra både produksjonssiden og fra forskningsinstitutt ved universitet. I Statkraft ledet hun forskningsprogrammet innen vannkraft i Norge og utlandet, og i NINA satt hun i ledelsen i forskningssenteret CEDREN. På NTNU har hun jobbet tett med industrien for å sikre kompetanse og utvikling av vannkraftteknologi.

<p>Hanne Kari Fossum</p>

Programleder

Hanne Kari Fossum

Programleder

Hanne Kari Fossum kjenner vi fra årene som programleder for vitenskapsmagasinet Schrödingers katt på NRK. Hun er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og journalist. Fossum har også erfaring fra prosjektledelse i Statoil.

Med faglig kunnskap og glimt i øyet er hun på plass for å lede oss gjennom de to konferansedagene.

Ketil Solvik-Olsen

Norges Samferdselsminister

Ketil Solvik-Olsen

Norges Samferdselsminister

Ketil Solvik-Olsen har vært samferdselsminister siden 2013. Han har sittet på Stortinget i to perioder for Rogaland FrP og har hatt en rekke verv i partiet. Solvik-Olsen er utdannet sosialøkonom og statsviter fra universitetet i Toledo, USA.

Jørgen randers

Grønn fremtid

Jørgen randers

Professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI

Jørgen Randers (født: 1945) arbeider med klimaspørsmål, scenarioanalyse og systemdynamikk, og driver utstrakt foredrags- og rådgivningsaktivitet over hele verden.

Randers ledet regjeringens Lavutslippsutvalg som i leverte NOU 2006: 18, «Et klimavennlig Norge», til Miljøverndepartementet. Jørgen Randers har sittet i flere styrer, råd og utvalg, og har forfattet et utvalg av vitenskapelige artikler og bøker. Han var blant annet medforfatter av «The Limits to Growth» i 1972, og i 2012 skrev han «2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years».

<p>HADDY N´JIE</p>

Programleder

HADDY N´JIE

Programleder

Haddy har i utgangspunktet bakgrunn som journalist, både som skribent og reporter, men er for de fleste i dag kjent gjennom flere av landets aller største TV-produksjoner.

Hun ledet den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest 2010. I flere år har hun ledet Idrettsgallaen og TV-aksjonen, noe som resulterte i prisen for ”Beste kvinnelige programleder” under Gullruten 2011. I forbindelse med grunnlovsjubileet ledet hun programmet Jakten på Norge.

<p><span>Arne Hjeltnes</span></p>

Programleder

Arne Hjeltnes

TV-personlighet og forfatter

Adm. dir. i Creuna AS.

Arne Hjeltnes er en norsk næringslivsmann, TV-personlighet og forfatter som først og fremst er kjent som programleder for Gutta på tur-konseptet, som ble sendt på TV 2 i årene 1994–2002.

I 2003 ble han representant for Eksportutvalget for fisk i Hongkong, med virkeområde i Øst-Asia. Etter to år i denne stillingen flyttet han i 2005 til New York som reiselivsutsending for Innovasjon Norge. Hjeltnes var deretter kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest ASA 2006–2008. Siden 2008 han han vært konsernsjef i det digitale kommunikasjonsselskapet Creuna AS.

<p><span>Aina Valland</span></p>

OPPDRETTSNÆRINGENS OMDØMME
- Hvilken miljøpåvirkning gir fiskeoppdrett i forhold til andre måter å produsere mat på

Aina Valland

Direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge

Sjømat Norge representerer om lag 500 medlemsbedrifter innenfor havbruk, fiskeindustri, marin ingrediensindustri, fiskefôr- og fiskeoljeproduksjon, samt innenfor teknologi og servicenæringen knyttet til marin sektor. Valland har hatt flere posisjoner innen organisasjonen, og var før den tid rådgiver i Det Norske Veritas. Valland er utdannet sivilingeniør.

Les foredraget her.

 

Per Sandberg

Norges Fiskeriminister

Per Sandberg

Norges Fiskeriminister

Sandberg har vært 1. nestleder i Fremskrittspartiet siden 2006, samt stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 1997.

Sandberg tok i 1988 fagbrev som prosessoperatør/fagoperatør, og arbeidet som prosessoperatør i 15 år før han ble valgt inn på Stortinget. I perioden 2009-2013 ledet han Justiskomiteen, og i perioden 2005-2009 ledet han Transport- og kommunikasjonskomiteen. Han har tidligere vært medlem av blant annet Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den utvidede utenrikskomiteen og Kommunalkomiteen. Sandberg har vært medlem av Europautvalget og delegat til FNs generalforsamling. Selv tjente han som FN-soldat i Libanon i 1986.

<p>Kjell Audun Aasen</p>

NEKST KONSEPTET  
- Hybrid: Postsmolt på land og nedsenkede mærer i sjø

Kjell Audun Aasen

Gründer i Nekst AS

Kjell Audun Aasen har mer enn 35 års erfaring i oppdrettsnæringen fra 3 kontinenter. Med bakgrunn som ingeniør og innen finans har Kjell Audun grunnlagt og drevet flere bedrifter innenfor oppdrett og brønnbåt i British Columbia, Chile og Norge.

Han er gründer og partner i Nekst AS som planlegger nyvinnende offshore oppdrett, og verdens største landbaserte oppdrettsanlegg nær Florø. Innenfor segmentet brønnbåt er Kjell Audun tidligere styreformann i Norges største brønnbåt rederi, Rostein AS, gründer i det Chilenske brønnbåt rederiet Naviera Orca Chile SA, og gründer i det Canadiske brønnbåt rederiet Orca Shipping Inc. Innenfor segmentet oppdrett har han startet og driftet de Canadiske oppdrettsselskapene Liard Aquaculture Inc. og Noren Inc.

Les foredraget her.

Terje Farestveit

Miljødirektoratet

Terje Farestveit

Sjefingeniør i Miljødirektoratet

Terje Farestveit er utdannet DH-ingeniør, og har i vel seks år arbeidet i Miljødirektoratet i Norge og beskjeftiget seg med ulike oppgaver innen avløp. Han har arbeidet med kravstilling til avløpsanlegg, innovasjon og nye utfordringer på området, som gjenvinning av fosfor og rensing av forurenset overvann.

Tidligere var han konsulent innen vann og avløp i 20 år hos Sweco Norge AS. Han arbeidet der med miljø- og avløpsplaner for norske kommuner, miljøsertifikater for virksomheter og har tilbrakt ca. 7 år i ulike land i Asia med kapasitetsbygging innen vannforvaltning.

For tiden arbeider han med utnyttelse av slam og fosfor, samt å etablere bedre systemer for kontroll av utslipp fra avløpsanlegg.

<p><span>Anders Gjendemsjø</span></p>

NYE PRODUKSJONSMETODER
- Sammenligning av produksjonskostnadene for nye veier til vekst

Anders Gjendemsjø

Direktør havbruk i Deloitte AS

Anders har erfaring fra sjømatsektoren som finansanalytiker hvor han tett fulgte de børsnoterte sjømatselskapene, og som leder for fiskeri- og havbruk i Deloitte Norden. I Deloitte jobber han med nasjonale og internasjonale prosjekter knyttet til strategi og lønnsomhetsforbedring innen hele verdikjeden i havbruk, både på land og i sjø. Anders er utdannet Sivilingeniør og PhD fra NTNU.

Les foredraget her.

Foto: Lars J. Løtvedt

www.360.no